Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)

Status
Rozpočet 60 000 000
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Za rok uloží pokuty ve výši 446 milionů.

Činnost

Prošetřování udání a podnětů na takové formy projevů konkurence, která je v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Zakázané je v principu mít a) vyšší ceny než konkurence (=zneužívaní dominantního postavení), b) nižší ceny než konkurence (=cenový dumping), c) stejné ceny jako konkurence (=cenový kartel). Úřad na základě své libovůle ukládá pokuty všude, kde má podezření z jednání proti zákonu o hospodářské soutěži.

Hodnocení

Lepší ochranou spotřebitele než úřad je neomezovaná a nedirigovaná konkurence. Není potřeba kontrolovat, zda jsou bankovní poplatky, ceny housek, nebo ceny za telefon „příliš” vysoké či nízké. Je potřeba ponechat volný vstup do odvětví, ponechat spotřebitelům svobodu kupovat i nekupovat služby a zboží na trhu. Úřad se naproti tomu může snadno stát nástrojem konkurenčního boje (firmy udávají své úspěšnější konkurenty) nebo nástrojem politiky (vláda si došlápne na banky, když mají vysoké zisky).

Verdikt

Zrušit ÚHOS bez náhrady i s celým zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Na trhu by prosperovaly firmy úspěšné v nabízení služeb, které zákazníci chtějí, a ne firmy úspěšné v udávání konkurentů nebo podplácení úředníků. Hospodářskou soutěž je třeba chránit – ale ne před dobrovolnými, vzájemně výhodnými, dohodami mezi firmami a klienty a firmami a firmami. Je třeba ji chránit před úředníky, kteří mají jako jediní skutečně monopolní postavení na trhu.