Úřad na zrušení: Výzkumný ústav zemědělské techniky (VÚZT)

Status Veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství, zřizovací listina č. j. 22972/2006-11000
Rozpočet Provozní dotace: 38 mil. Kč
Počet zaměstnanců 49

Hospodaření

Výzkumný ústav zemědělské techniky je financován především z prostředků od Ministerstva zemědělství a Technologické agentury ČR. Ústav disponuje dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 50 mil. Kč.

Činnost

Ústav byl založen jako typický socialistický „výzkumák“ v roce 1951 pod názvem „Výzkumný ústav pro mechanizaci zemědělství“. Ke změně názvu do současné podoby došlo o sedm let později. Výzkumný ústav zemědělské techniky provádí výzkum a vývoj v oblasti zemědělské techniky, energetiky a výstavby. Konkrétně se zabývá např. „využitím elektromotorů na zemědělských strojích“, „tvorbou novelizované normativní základny spotřeby paliv v zemědělství“ či řešením projektu s názvem „Osvětlení mléčné žlázy při dojení“. Ústav se také účastní výstav „Země Živitelka“ a „Den Zemědělce“.

Hodnocení

Tento výzkumný ústav je dle našeho názoru jistým „přežitkem“ z dob neskrývaného budování socialismu v naší zemi. Neexistuje důvod, proč by měl stát financovat výzkum, vývoj a poradenství ve výše uvedených oblastech. V případě, že zemědělci nebo kdokoliv jiný bude na trhu podobné výzkumy poptávat, budou je na trhu nabízet soukromí podnikatelé. Obdobným výzkumem se navíc zabývají i některé veřejné vysoké školy a je tak vykonávána mnohdy i duplicitní činnost.

Verdikt

Výzkumný ústav zemědělské techniky by měl být ze strany zřizovatele co nejdříve zrušen bez náhrady. Stát by ušetřil každý rok téměř 40 mil. Kč, které ho VÚZT stojí na provozu, další finance by stát získal rozprodejem majetku. O tuto částku by pak mohl snížit daňovou zátěž. Zrušením VÚZT by se navíc v této oblasti alespoň z části eliminoval efekt vytěsňování soukromých investic (crowding-out effect) a řada jinak vysoce kvalifikovaných pracovníků VÚZT by jistě našla zaměstnání v soukromém sektoru.