Úřad ministra při vládě pro lidská práva a menšiny (Kocábovo ministerstvo)

Status Vznikem postu ministra pro lidská práva a menšiny v roce 2007 došlo k přeměně dosavadního odboru pro lidská práva a menšiny, který nyní na místo zmocněnce vede ministr.
Rozpočet 89 000 000
Počet zaměstnanců 52

Hospodaření

V minulém roce odbor financoval například podporu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků částkou 5 milionů, dalšími 59 miliony podpořil projekty na podporu začleňování příslušníků romské komunity.

Činnost

Ministr pro lidská práva a menšiny financuje z rozpočtu úřadu vlády různé projekty a kampaně na podporu genderové rovnoprávnosti, veřejně účelné aktivity zdravotně postižených, ale především projekty lokální i celorepublikové podpory integrace příslušníků romské komunity, jako například vydání knihy Devla, devla! (básně a povídky o Romech) a další projekty v rámci Dekády romské inkluze.

Hodnocení

Verdikt

Post ministra pro lidská práva a celý odbor úřadu vlády by měly být okamžitě zrušeny. Agenda tělesně postižených by se měla navrátit pod ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož pravomocí zapadá lépe. Ostatní agendy by měly být bez náhrady zrušeny pro bezúčelnost.