Údolí Samnaun

Údolí Samnaun leží mezi Švýcarskem a Rakouskem. Obyvatelstvo je původem rétorománské, dnes mluví specifickým tyrolským dialektem němčiny. V roce 1892 Samnaun vystoupilo – za souhlasu federální rady – z celní unie se Švýcarskem, byť jinak zůstalo součástí konfederace. Proto i dnes překračujete při cestě ze Samnaun do Švýcarska i při cestě do Rakouska celní hranici a budete kontrolováni, zda nevezete nadměrné množství zboží, jinak doplatíte švýcarské resp. evropské clo. Samnaun dovoz neomezuje, žádná cla neuvaluje a nemá ani spotřební daně. Zboží zatížené jinde cly a spotřebními daněmi tak nakoupíte v Samnaun levněji. Benzín v Samnaun nakoupíte o zhruba 6 korun levněji než u nás nebo ve zbytku Švýcarska. Dříve se místní obyvatelé živili pašeráctvím, dnes převažuje lyžařský průmysl.