Účetním trikem budeme na EU doplácet více než jsme čekali

Podle požadavků EU musí ČR do ukazatele hrubého domácího produktu (HDP) připočítat mj. obvyklé roční nájemné i za lidi, kteří bydlí ve svém a tudíž nikomu nájem neplatí. HDP tak bude kladný i tehdy, pokud si zde nikdo nevydělá ani korunu. Velikost HDP pro potřeby určení ročního příspěvku do EU tak bude vyšší asi o 150 miliard korun. „Nové výpočty budou znamenat zvýšení hodnoty hrubého domácího produktu. … Tyto úpravy budou mít dopad na velikost příjmů a výdajů státního rozpočtu. Příspěvky do společných fondů Evropské unie vypočítávané z velikosti hrubého národního důchodu se tím totiž proporcionálně zvýší a současně se zřejmě ztíží přístup ke strukturálním fondům poskytovaným z EU regionům členských států … Revize HDP na základě nové metodiky je povinností pro všechny přistupující země, a to ještě před vstupem do EU – nejpozději v dubnu 2004,“ uvedl Český statistický úřad.

ČSÚ, tisková zpráva 8.7.2003