Třídní boj opět na scéně

V poslední době se objevilo několik zákonů, které zdaňují ve prospěch odborářů všechny ostatní občany.

Úleva na dani z příjmu pro odboráře

V balíku zákonů přijímaných v rámci vládní reformy veřejných financí byla přijata i novela zákona o dani z příjmu, do níž byl začleněn paragraf, který říká, že nově lze od daňového základu odečíst příspěvky zaměstnance odborové organizaci do výše 3000 korun ročně (podobně jako dnes může každý odečíst položku na dítě či dary na dobročinnost). To znamená, že poplatník, pohybující se v nejnižším příjmovém pásmu zdaňovaném 15 % může takto uspořit 450 korun ročně.

Stát na základě tohoto „reformního“ opatření přijde o stovky milionů korun, zatímco odboráři stovky milionů ušetří. Zbytek obyvatelstva tento rozpočtový výpadek zaplatí ve formě vyšších spotřebních daní a DPH. Ve své podstatě zavádí tento paragraf legislativní třídní nerovnost. Vezmeme-li navíc v úvahu, že živnostníkům zvyšuje vláda odvody na sociální a zdravotní pojištění téměř o polovinu, je odborářská úleva fackou vládních poslanců všem živnostníkům.

0,3 procenta pro odbory

Dalším výdobytkem odborů se stal paragraf v novele zákoníku práce (v den psaní tohoto textu prošel druhým čtením). Ten přikazuje zaměstnavatelům, kteří mají ve firmě odborovou organizaci, platit v její prospěch 0,3 % objemu mezd, tedy i z mezd pracovníků, kteří v odborech nejsou. Zaměstnanec s průměrnou mzdou tak bude převádět ve prospěch odborů 600 korun ročně.

Dojde k dalšímu zatížení ceny práce a motivaci pro zakládání odborů tam, kde mají firmy to štěstí, že odbory dosud nemají. Nejde samozřejmě o nic jiného než o zdanění. Firmy s odborovou organizací budou muset platit kromě zdravotního a sociálního pojištění nad rámec hrubé mzdy ještě odborářskou dávku.

Cena za sociální smír?

Lze se dohadovat, že tyto paragrafy byly do novel zákonů začleněny jako ústupek odborovým organizacím, které poté přestaly vést protesty proti vládní reformě. Zmíněné paragrafy jednak mohou odborům pomoci zastavit prudký úbytek členů a jednak částečně členům odborů kompenzují růst životních nákladů, které ve formě růstu spotřebních daní vládní reforma obsahuje.

Každopádně se jedná o evidentně nespravedlivá opatření ve prospěch odborářů a na úkor všech ostatních obyvatel České republiky.