Tomáš Sedláček o fiskálním pravidlu

Autor Tomáš Sedláček
Datum 15.03.2012

„Česká republika si bude muset vymyslet své vlastní fiskální pravidlo. Vsadím se, že bude podobné tomu, které jsme právě odmítli … a navíc budeme mít – na rozdíl od zbytku EU – velké problémy s vynutitelností neb nad námi nebude stát společně upletený bič.“ –Tomáš Sedláček (Hospodářské noviny, 15. 3. 2012)

Ekonom Tomáš Sedláček si posteskl, že se Česká republika nepřipojila k Fiskálnímu paktu. Realita je však zcela opačná. Zatímco Fiskální pakt může signatářská země kdykoliv vypovědět, ústavní pravidlo – kdyby si ho Česká republika přijala, by bylo možné změnit jen komplikovaně – třípětinovou většinou v obou komorách parlamentu. Redakce Laissez Faire si přeje, aby Česká republika měla v ústavě zákaz státního zadlužování. Pak by zkrátka nemohla vláda navrhnout parlamentu deficitní rozpočet, stejně jako dnes nemůže navrhnout zákon o trestu smrti nebo zrušit volby. Pane Sedláčku, Ústava je víc než mezinárodní smlouva. Naštěstí.