Švýcarská konfederace

Rozloha: 41 290 km2

Počet obyvatel: 7 489 370

Hrubý domácí produkt na obyvatele: 33 800 USD, což je o 17% více než v sousedním Německu nebo Francii

Státní zřízení: demokratická konfederace 25 kantonů

Měna: Švýcarský frank

Míra inflace: 0,9%.

Míra nezaměstnanosti: 3,4%

Míra přerozdělování: Celkové daňové příjmy vůči HDP dosahují ve Švýcarsku 29 %, celkové veřejné výdeje 36,7% HDP.

Daně: Daň z přidané hodnoty činí ve Švýcarsku 2,4% na potraviny (včetně čokolády) a 7,6 % na ostatní věci, zatímco u nás je 5, resp. 19 % a minimální sazba pro země EU je na nepotraviny 15 %. Sociální pojištění z mezd činí ve Švýcarsku 12,6 % rozdělené napůl mezi zaměstnance a zaměstnavatele (celkové náklady práce jsou tudíž o 6,4% vyšší než hrubá mzda (v ČR o 35 %). Osoby samostatně výdělečně činné platí 9,5 % (příspěvek na pojištění v nezaměstnanosti neplatí). Daň z příjmu se liší v jednotlivých kantonech. Nejnižší daně má kanton Zug (1,66–8,53 % podle výše příjmu), nejvyšší Basilej (5,28–18,99 %). Daně ze zisku firem se pohybují od 1,85 % v kantonu Herisau po 10% v Ženevě. Před měsícem schválilo 86 % voličů v referendu v kantonu Abwalden snížení daně z příjmu firem na 6,6 % a pro jednotlivce na 6 % pro příjem do 300 tisíc. Daň má přitom být degresivní – se zvyšujícím se příjmem sazby klesají a sazba v nejvyšším pásmu bude v Abwaldenu snížena z 2,35 % na 1 %. Federální sazba je 4% pro prvních 100 tisíc franků nad nezdanitelným minimem. Daň z benzínu je včetně DPH zhruba stejně velká jako v ČR, ve Švýcarsku proto s oblibou tankují řidiči z Německa, Rakouska, Itálie i Francie, kde je benzín o čtvrtinu dražší. Švýcarská vnitřní legislativní konkurence je posilována nejen pravomocí jednotlivých kantonů stanovovat výši daně z příjmu firem a jednotlivců, ale rovněž i existencí několika polosamostatných jurisdikcí (viz Údolí Samnaun a Campione d’Italia na str. 2).

Obchodní vztahy: Švýcarsko je spolu s Lichtenštejnskem, Norskem a Islandem členem EFTA (Evropská zóna volného obchodu). Výměnou za pokračování volného obchodu s EU se Švýcarsko zavázalo zdaňovat výnosy vkladů občanů EU ve švýcarských bankách sazbou 35% a tři čtvrtiny výnosu platit příslušným zemím EU a navrch zaplatit během 5 let miliardu franků do zemí východní Evropy.

Zdroje: www.taxation.ch www.estv.admin.ch http://www.nzz.ch/2006/01/21/eng/article6400398.html