Svoboda projevu: Liberální pohled

Liberální pojetí svobody projevu bývá odpůrci často dezinterpretováno či přímo nepochopeno. Současné zákony České republiky a jejich aplikace orgány činnými v trestním řízení umožňují postihovat svobodu projevu zejména v případě přímé či nepřímé propagace neonacismu. Mnoho lidí potírání neonacistických projevů podporuje. Někteří z nich dokonce volají po tom, aby byly potírány i projevy komunistické, neboť i to naše zákony umožňují. Pro klasického liberála je takový postoj zcela nepřijatelný.

Odpůrci svobody projevu se domnívají, že je třeba zabránit opakování tragédií šoa nebo gulagu. Mají pocit, že tolerance neonacistických či komunistických projevů by k němu vedla. Zavírat lidi do vězení za prezentaci takových názorů je podle nich správné, protože jedině tak lze ochránit demokracii a osobní svobodu. Ve skutečnosti je tím však svoboda pošlapávána. Nelze věznit lidi jen za vyslovení názoru, byť bychom ho považovali za nevkusný, nenávistný nebo zvrácený. Slovo není fyzickým aktem agrese. Bezdůvodné zatčení a věznění jím je.

Někteří lidé svobodu projevu naopak využívají jako omluvu pro poškozování cizí věci – např. zastánci „tykadlového řidiče“ Smetany. Poškozování cizího majetku je však na rozdíl od sebenenávistnějšího článku nebo výroku fyzickým aktem agrese a jako takové nepřípustné. Je tedy naprosto v pořádku, pokud byl pan Smetana za takový čin potrestán, a je zcela irelevantní, zda a jaký názor se pokusil vyjádřit. Podobně někdo útočí na liberály, kteří na svých blozích nebo profilech na sociálních sítích moderují diskusi a mažou nevhodné komentáře. Takové jednání však není v žádném případě proti svobodě projevu. Ve skutečnosti jde pouze o uplatňování práva nakládat se svým či svěřeným majetkem.

A to je klíčový pojem. Pokud vedete neonacistické webové stránky, nakládáte tak se svým nebo svěřeným majetkem, a stát nemá pražádné právo vás ve vašem jednání omezovat nebo vás za něj trestat. Na druhé straně nemáte právo si vynutit, aby vám vydavatel časopisu vydal článek, protože byste omezovali jeho majetková práva.


Bohumír Žídek je studentem FF UK.