Students for Liberty CZ

Z českých organizací „ve službách svobody“ patří Students for Liberty CZ k těm nejmladším. Zároveň však k těm nejaktivnějším, což nepochybně souvisí s tím, že se její organizační tým skládá z vysokoškolských studentů, tedy mladých lidí plných energie.

Studenti za svobodu vznikli v březnu roku 2013 v Brně a postupně se rozšířili i do dalších koutů republiky. Dnes působí jako nezisková, apolitická studentská organizace na sedmi vysokých školách ve čtyřech městech – Brně, Praze, Ostravě a Liberci. A protože organizace stále hledá nové tváře na všech univerzitách v ČR, nelze vyloučit, že v době uveřejnění tohoto článku počet zapojených škol nebo dokonce měst ještě naroste.

Cíl Studentů za svobodu je jednoduchý – sjednocovat všechny svobodně smýšlející studenty v celé České republice. Inspirují se ideami klasického liberalismu a libertarianismu a hlavními principy pro ně jsou sociální, ekonomická a akademická svoboda a respekt k soukromému vlastnictví. Studenti za svobodu se věnují pořádání přednášek vedených odborníky, neformálních setkání, konferencí a jejich neopomenutelnou zásluhou je i distribuce literatury se svobodnou tématikou na vysokých školách (a to včetně Laissez Faire).

Na odborných přednáškách Students for Liberty CZ v minulosti vystoupili například ekonomové Jaroslav Brychta, Dominik Stroukal či Richard Ďurana nebo přední odborník na Bitcoin Marek Palatinus. Akce s názvem Liberty Evening se vyznačují neformálnější atmosférou a poskytují dostatečný prostor pro svobodnou debatu. Tématy Liberty Eveningů byly v minulosti třeba svobodné vzdělávání, morální dilemata nebo evropské regulace. Vrcholem celoroční činnosti organizace jsou konference s mezinárodní účastí. První pražská regionální konference proběhla v září v pražském Cevro institutu a mezi její řečníky patřil například Josef Šíma, Tom Palmer (Atlas Foundation), Madsen Pirie (Adam Smith Institute) či podnikatel Leoš Novotný (Leo Express).

Na webových stránkách organizace www.studentsforlibertycz.cz si můžete prohlédnout fotografie z již konaných akcí, ale také zhlédnout řadu zajímavých videí nebo si poslechnout podcast.

O tom, že se Studentům za svobodu start vydařil, svědčí i ocenění, kterého se jim dostalo ve Washingtonu na International Students For Liberty Conference. Čeští Studenti za svobodu zde byly vyhlášeni studentskou organizací roku 2014.

Students for Liberty CZ
Založeno: 2013
Executive Board: Michal Šindlář, Matej Pankovčin, Šimon Harant, David Stancel, Jan Tichý, Mirek Polách, Jan Škapa
Více informací: http://www.studentsforlibertycz.cz/