Státní zemědělský intervenční fond

Status
Rozpočet 12 900 000 000
Počet zaměstnanců 670

Hospodaření

Činnost

Na základě nařízení Rady a Komise EU a nařízení vlády ČR Státní zemědělský intervenční fond proplácí dotace zemědělcům a realizuje intervenční nákupy s cílem udržet cenu obilí, mléka a másla na úrovni stanovené Evropskou komisí. Objednává billboardy a televizní reklamy s logem „Klasa“, které mají propagovat potraviny vyrobené v ČR.

Hodnocení

Úřad svými zásahy do ekonomiky deformuje trh se zemědělskými produkty. Na zemědělství platíme nejen jako zákazníci; jako daňoví poplatníci platíme prostřednictvím SZIF přímé dotace zemědělcům, stavby intervenčních skladů nebo dotování exportu, čímž navíc ničíme zemědělce v zahraničí. Zemědělství je podnikání jako každé jiné, jehož cílem je dosáhnout zisku a podnikatelé v zemědělství by měli být ponecháni volnému trhu.

Verdikt

Státní zemědělský intervenční fond by měl být zrušen i s celým ministerstvem zemědělství a tzv. Společnou zemědělskou politikou EU. Daňoví poplatníci by ušetřili nejen minimálně miliardu na mzdy a administrativní výdaje, ale i přes 10 miliard vyplacených dotací, které poškozují trh.