Státní úřad inspekce práce

Status
Rozpočet 228 000 000
Počet zaměstnanců 530

Hospodaření

Činnost

Úřad kontroluje zejména dodržování zákoníku práce. V roce 2005 provedli kontroloři z 20 regionálních kanceláří kontroly u 12 836 firem, při kterých zjistili 105 tisíc porušení předpisů. Nejčastěji bylo zjištěno porušení §134a, odst. 1c) zákoníku práce (zaměstnavatel nedoložil pravidelnou údržbu a kontrolu strojů), §133 odst. 1e) (zaměstnavatel nezajistil zaměstnancům školení o právních předpisech bezpečnosti práce) a §133 odst. 1b) (zaměstnavatel neinformoval zaměstnance, v jaké kategorii dané zákonem 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu je jím vykonávaná práce zařazena). Tři sta osmdesáti firmám úřad udělil pokuty v průměrné výši 20 tisíc korun.

Hodnocení

Vzhledem k tomu, že nikdo neinformuje zaměstnance, v jaké kategorii dle zákona o péči o zdraví lidu z roku 1966 je zařazena práce, kterou vykonávají, měla by si každá firma připravit 20 tisíc pro případ, že si ji inspektoři vylosují nebo že ji udají odbory. Zaměstnání je kontrakt dvou svéprávných smluvních stran a je na zaměstnanci, aby případně vypověděl pracovní smlouvu, pokud mu nevyhovuje, nebo aby eventuálně zažaloval zaměstnavatele, pokud smluvní podmínky porušuje. Zaměstnanci nejsou nevolníci a tak nepotřebují úřad, který by kontroloval plnění smluvních podmínek.

Verdikt

Zrušit je třeba nejen Státní úřad inspekce práce, ale i celý zákoník práce. Zrušení úřadu by znamenalo jednorázový privatizační výnos (účetní hodnota majetku úřadu je 290 milionů, nemovitosti u pražského Václavského náměstí a v dalších městech by mohly vynést i více). Roční úspora běžných nákladů by činila 228 milionů.