Státní rostlinolékařská správa

Status Správní úřad je zřizován Ministerstvem zemědělství na základě zákona č. 147/2006 Sb.
Rozpočet 278 000 000
Počet zaměstnanců 450

Hospodaření

Úřad hospodaří především s dotací ze státního rozpočtu, zbylé příjmy v řádu jednotek milionů má z vlastní činnosti a správních řízení. V roce 2008 si úřad vybudoval nové sídlo za 127 milionů korun v Praze – Ruzyni.

Činnost

Úřad činí opatření proti zavlékání škůdců do ČR, jejich porušování pokutuje. Připravuje společný postup zemí EU při vytváření analýz rizik škodlivých organismů, monitoring škodlivých organismů nebo třeba cílený průzkum bázlivce kukuřičného. V roce 2008 správa zaznamenala dobré zprávy, jelikož se ukázalo při sledování háďátka borovicového, že se v ČR nevyskytuje.

Hodnocení

Neexistuje důvod, proč by měl státní úřad bádat nad tím, jaké nemoci hrozí rostlinám. Sledovat a hubit škůdce si musí každý hospodář na svém poli nebo zahradě sám. Stejnou činnost mohou vykonávat soukromé organizace, pokud o takové služby budou zemědělci stát. Stejně tak podobné průzkumy dělají zemědělské fakulty univerzit. Úřad údajně monitoruje výskyt škůdců, kteří páchají hospodářsky významné škody. Vysávat čtvrt miliardy ze státního rozpočtu je bezpochyby hospodářsky významnější škoda.

Verdikt

Rostlinolékařská správa by měla být okamžitě bez náhrady zrušena. Její činnost bude bez problémů nahrazena jinými subjekty, pokud o monitoring škůdců někdo bude mít zájem.