Státní fond životního prostředí

Status Fond byl zřízen zákonem o Státním fondu životního prostředí ČR č. 388/1991 Sb., který určil správcem fondu Ministerstvo životního prostředí ČR a zřídil poradní orgán Radu fondu.
Rozpočet 2 042 000 000
Počet zaměstnanců 288

Hospodaření

Fond je převážně financován z výběru poplatků a pokut částkou 1,6 mld. korun. Dalších 500 milionů čerpá fond ze státního rozpočtu prostřednictvím Všeobecné pokladní správy. Kromě národních programů dále přerozděluje 2,4 mld. korun z peněz daňových poplatníků přes Evropské fondy.

Činnost

Výdajovou stránku fondu tvoří především dotační programy všeho druhu, od dotací obcím na výstavbu kompostáren, přes dotace fyzickým osobám na výměnu oken, kotlů a zateplení, až po dotace solárních elektráren, které mají stejně již garantované výkupní ceny. Nemalou část výdajů (284 milionů ročně) tvoří samotné provozní náklady kanceláře fondu včetně pronájmu administračního paláce na Praze 4. Z rozhodnutí ministra Martina Bursíka byly v minulém roce financovány „projekty“ 17 ekologických hnutí za více než 40 milionů. Mimo jiné skoro milionovými částkami Hnutí DUHA, Arnika nebo Zelený kruh.

Hodnocení

Každý člověk se sám nejlépe dokáže rozhodnout, zda se mu vyplatí dům zateplit, pořídit nová okna či koupit kotel na specifické palivo. Dotační programy SFŽP pokřivují ceny v této oblasti a tak ovlivňují rozhodování lidí. Problematiku financování obcí je třeba řešit komplexně, přímá dotace několika málo vyvoleným, kteří dokážou nejlépe vyplnit formulář, nikam nevede.

Verdikt

Státní fond životního prostředí by měl být okamžitě zrušen. Než složitě usilovat o evropské dotace přerozdělované fondem, bylo by lepší, kdyby ČR do rozpočtu EU nic neplatila a o nic nežádala. Došlo by k velké úspoře za drahou agendu kanceláře SFŽP i nákladnou reklamní kampaň „Přijďte si k nám pro dotace“.