Státní fond rozvoje bydlení

Status
Rozpočet 7 000 000 000
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Dotace na stavbu a rekonstrukce bytů a domů činí 2,05 miliardy Kč. Dotace úroků na splácení úvěrů činí 0,43 miliardy Kč. Zvýhodněné úvěry činí 3,72 miliardy Kč. Výdaje na zajištění úvěrů činí 190 milionů Kč. Administrativní výdaje činí 55 milionů Kč. V tom odměny členům správní rady činí 737 tisíc Kč. Fond hospodaří s dotacemi za státního rozpočtu, z výnosy státu z privatizace, a se splátkami dříve poskytnutých úvěrů.

Činnost

Úřad poskytuje dotace obcím a soukromým osobám na stavbu a rekonstrukci domů a poskytuje zvýhodněné úvěry na stavby a rekonstrukce domů a bytů. Provádí také kontrolu využití dotací a vymáhá dotace zpět, pokud nebyly využity v souladu s pravidly. Mimo Fond rozvoje bydlení dotuje letos státní rozpočet výstavbu a rekonstrukci obecních bytů v objemu 430 milionů korun. Kromě toho stát vyplácí 300 milionů korun jako podporu splátek hypotečních úvěrů (program již byl zastaven, dobíhají dotace slíbené v minulosti). Nadále ale stát odpouští daně lidem, kteří splácí hypotéku, a to v celkové výši cca 8 miliard korun ročně. Navíc stát letos vyplatil 15 miliard korun jako státní dotaci ke stavebnímu spoření (každému, kdo spoří u stavebních spořitelen 18 tisíc ročně, stát připlácí 4500 Kč).

Hodnocení

Kdyby fond neexistoval, mohli by mít lidé o 7 miliard nižší daně a snadněji by se jim nakupovaly byty a domy. Trh s bydlením by nebyl deformován nespravedlivým systémem, v němž někteří výhodu dostanou a jiní ne. Banky, které dokážou lépe než úřad posoudit zájemcovu schopnost splácet úvěr, by nebyly vytlačovány z úvěrového trhu státní institucí. Nebylo by zvýhodňováno vlastnické bydlení před komerčním nájemním bydlením.

Verdikt

Místo selektivní daňové úlevy 8 miliard pro lidi s hypotéčním úvěrem by bylo lepší snížit daně plošně o 8 miliard, místo 15 miliard dotací ke stavebnímu spoření by bylo lepší o 15 miliard snížit daně, místo 7 miliard dotací a úvěrů Fond rozvoje bydlení by se o 7 miliard mohly snížit daně, atd. Samotné zrušení Fondu rozvoje bydlení, stavebního spoření a daňového odečtu úroků z hypotéky by umožnilo ze čtvrtiny zrušit daň z příjmu fyzických osob.