Státní fond kultury

Status Úřad zřízen v roce 1992 zákonem za účelem podpory české kultury
Rozpočet 33 000 000
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Fond hospodaří s příjmy 33 milionů korun ročně, ze zákona mu náleží příjem z pronájmu tří pražských budov v majetku státu (U Hybernů, U Černé matky boží, Národní dům na Vinohradech). Asi 2 miliony korun přináší fondu odúmrtě autorských práv, tj. autorské poplatky mrtvých umělců, kteří nemají dědice. Z 33 milionů 27 milionů pohltí administrativní výdaje a nutné opravy budov, 6 milionů tvoří rozdělované dotace. V roce 1994 se fond pokusil získat další prostředky loterií Lotynka, ta ale skončila v likvidaci a stát musel fondu poskytnout dotaci 223 milionů korun na splacení bankovního úvěru na nevydařenou kulturní loterii.

Činnost

Státní fond kultury rozděluje dotace na kulturní projekty ve výši kolem 6 milionů korun ročně. Radu fondu, která peníze rozděluje, volí Sněmovna. Dotace získaly např. časopis Umělec vydávaný Ivanem Mečlem-Divusem, Centrum pro sociální projekty JOHAN na projekt Alternativa na kolejích, Daniel Podhradský na vydání Sebraných spisů Vladimíra Körnera, Veronika Zapletalová na vydání knihy Chatařství či Multikulturní centrum Praha na projekt „Zvykněte si – cizinci a etnické a národnostní menšiny v ČR – výstava a happening v rámci 2. ročníku festivalu Dialog kultur“.

Hodnocení

Verdikt

Úřad by měl být okamžitě zrušen a jeho tři nemovitosti – Dům u Hybernů, Dům u Černé matky boží a Národní dům na Vinohradech – prodány v dražbě. Vláda předkládá Sněmovně vládní návrh na zrušení fondu, bohužel ale chce jen převést budovy na jiné státní instituce a výnosy z odúmrtí směrovat do Státního fondu na podporu české kinematografie.