Státní fond ČR na podporu české kinematografie

Status
Rozpočet 70 000 000
Počet zaměstnanců

Hospodaření

Činnost

Fond rozděluje dotace filmařům. Jeho příjem tvoří poplatek ve výši 1 Kč z každé prodané vstupenky do kina (13 milionů) a autorské poplatky ze státních filmů vyrobených v letech 1965-90 (39 milionů). Fond utratil 3 miliony na administrativní a konzultační služby a 66 milionů na dotace filmařům. Několik milionů dostaly v roce 2004 filmy „Anna“ Alice Nellisové, „Snowboarďáci“ Karla Janáka, „Post Coitum“ Juraje Jakubiska, „Hezké chvilky“ Věry Chytilové, „Příběhy obyčejného šílenství“ Petra Zelenky, „Pouta“ Lubora Dohnala a další.

Hodnocení

Dotace vyvoleným producentům pokřivují trh, když někteří dotace dostanou a jiní ne. Místo vkusu a zájmu diváka rozhoduje náklonnost rady složené ze zástupců zájmových skupin na filmovém trhu. Poplatky ze vstupenek a reklamy jsou ve skutečnosti neospravedlnitelnou spotřební daní. Nový zákon navrhuje zvýšit zdanění o 350 milionů ve prospěch filmařské lobby. Vyrábění filmů je podnikání jako každé jiné; kdo nedokáže vyrobit film z peněz získaných na základě dobrovolného kontraktu, bez peněz odebíraných lidem na základě zákona pod hrozbou uvěznění, nemá na trhu výroby filmů co dělat.

Verdikt

Místo schvalování nového zákona, který zvýší roli státu ve výrobě filmů, by fond měl být zrušen a poplatky ze vstupenek by měly být zrušeny. Odstranění daně ze vstupenek by zvýšilo poptávku diváků po filmech a filmaři by mohli bojovat o peníze diváků čestně, za rovných podmínek a bez hrozby násilí.