Stát nařizuje i zakazuje zvýšení cen současně

Autor David Stádník
Datum 31.12.2003

„Návrh nebyl akceptovatelný z důvodu příliš vysokých cen za měsíční paušály.“

Komentoval předseda ČTÚ, státního úřadu na regulaci cen v oblasti telekomunikací, David Stádník žádost Telecomu na úpravu ceny za poskytované služby. Jak uvedl mluvčí Telecomu: „O zvýšení cen jsme museli požádat, protože nás k tomu tlačí Úřad na ochranu hospodářské soutěže,“ který „zkoumá, zda operátor nezneužil dominantního postavení, když u většiny svých programů nabízí i volné minuty na volání zdarma.“ Podle teorie, která stojí za vznikem obou úřadů, trh selhává, a proto je třeba nařizovat nebo zakazovat zvyšování nebo snižování cen, ke kterému se subjekty na trhu rozhodnou. Co bude firma dělat až vznikne třetí úřad, který zakáže držet ceny na nezměněné úrovni?

(Lidové noviny 31.12.2003)