Staronové obavy intelektuálů

Autor Václav Havel
Datum 08.11.2004

„Naše civilizace ze své podstaty směřuje k diktatuře kartelů, diktatuře reklamy, zisku, korporací, konzumu,“ uvedl bývalý prezident Václav Havel na konferenci o globalizaci v Paříži 26. října 2004. „Obávám se, že nevzpamatuje-li se lidstvo do radikálně nové odpovědnosti, pak neexistuje antimonopolní zákon tak dokonalý a jakákoliv hospodářská regulace tak důkladná, aby dokázaly jednou provždy a zásadně toto směřování zastavit.“ dodal Havel [Literární noviny 8.11.2004]. Stejné obavy měl v roce 1916 Vladimír Iljič Lenin, když psal esej „Imperialismus jako poslední stádium kapitalismu“.