Špidla vyhrožoval na konferenci bisexuálů

Autor Vladimír Špidla
Datum 29.07.2006

Komisař EU pro rovné příležitosti Vladimír Špidla odjel uprostřed léta za peníze daňových poplatníků do Montrealu a 29. července vystoupil na „Mezinárodní konferenci o právech homosexuálů, lesbiček, bisexuálů a transsexuálů“. „Jakýkoliv výrok typu že hrozí homosexualizace společnosti by měl být posuzován stejně jako antisemitské výroky.“ [EU Speech 06/470] „Komise nebude tolerovat, aby byla při implementaci evropských směrnic ze seznamu zakázaných diskriminací vynechávána sexuální orientace. To bychom reagovali stejně rázně jako v případě Lotyšska,“ uvedl Špidla. Lotyšský parlament v červnu schválil euronovelu zákoníku práce zakazující všelijaké diskriminace, ale vynechal zákaz diskriminace na základě sexuální orientace v soukromých firmách. Komise okamžitě pohrozila Lotyšsku „závažnými sankcemi“, pokud zákon nenapraví. ČR také antidiskriminační eurozákon zatím nemá.