Sloupek redakce LF

Potíže s rostoucími veřejnými výdaji a rostoucím deficitem a státním dluhem netrápí jen Českou republiku, a Německo s Francií, které nejsou schopny dodržovat „Pakt stability“, vyžadující rozpočtovou disciplínu po zemích, které přijaly euro, ale také Spojené státy, kde vládne pravicová strana. Kolem 10 % veřejných výdajů je ve všech těchto zemích kryto vydáváním dluhopisů. Přinášíme proto článek republikána Rona Paula, který požaduje po svých spolustranících návrat k rozpočtové kázni.