Sdružení obrany spotřebitelů

Status Sdružení obrany spotřebitelů bylo sice založeno v roce 1993 jako soukromoprávní subjekt (občanské sdružení), ale svojí povahou a finanční navázaností na Ministerstvo průmyslu a obchodu je de facto úřadem.
Rozpočet 9,486 milionů
Počet zaměstnanců 23

Hospodaření

Sdružení hospodaří především z dotací z Ministerstva průmyslu a obchodu, které jej dotuje 6,8 miliony. Dalších téměř 800 tisíc z regionálních dotací a dotací Evropské komise. Zbylé prostředky získává z vlastní činnosti.

Činnost

SOS vydává stejnojmenný magazín, provozuje server spotrebitele.info, poskytuje právní rady spotřebitelům, do nekonečna se soudí s mnohými prodejci z předváděcích akcí. Vydává letáky upozorňující kupující na jejich práva, upozorňuje orgány jako je Česká obchodní inspekce o nesprávném chování prodejců a lobbuje ve prospěch vychýlení právního řádu ve prospěch spotřebitelů. Dále provozuje zpoplatněnou linku právní pomoci.

Hodnocení

Poskytovat občanům právní pomoc a informace je samozřejmě chvályhodná činnost, pokud by však za ní nemuseli platit daňoví poplatníci 7,5 milionu. Neexistuje ospravedlnění, proč by stát měl pomáhat jedné smluvní straně ve vztahu kupující – prodávající. Pokud lidé skutečně potřebují spotřebitelské školení, pak za něj jistě rádi SOS finančně podpoří přímo.

Verdikt

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo okamžitě přestat dotovat Sdružení obrany spotřebitelů. To by mělo, tak jako zpočátku, fungovat z členských příspěvků, stejně jako funguje třeba sdružení Laissez Faire. Může si vydělávat i provozováním poradenské služby pro spotřebitele, pokud o ni budou stát.