Sčítání lidu

Někteří občané se podle průzkumu mínění obávaji zneužití informací, které státu poskytnou při „Sčítání pro třetí tisíciletí“. Jenže sčítání se provádí právě za účelem zneužití získaných informací! Sociologové je zneužijí k malování grafů o nárůstu počtu aut a politici k úvahám o nových sociálně inženýrských projektech. Jaká by asi byla odpověď na otázku: Domníváte se, že byste utrpěl újmu, kdyby se sčítání (jež stojí domácnost na daních průměrně 1000 Kč) neuskutečnilo? Jaké by asi bylo pro sčítání nadšení, kdyby domácnost musela sčítacího komisaře zaplatit přímo? Otázka by mohla být položena ještě šířeji: Utrpěl byste, kdyby vůbec neexistoval Český statistický úřad? [O vztahu intervencionismu a statistiky čtěte v článku Murray Rothbarda „Statistika – Achillova pata státní byrokracie“ v LF 11/98]