Peníze jsou skvělý ekonomický vynález – jinak by je lidi nepoužívali, a tak jako v dávných dobách by dál směňovali zboží za zboží. Ač jsou peníze skvělý vynález, není žádný ekonom, kterého bychom mohli oslavovat jako vynálezce peněz. Peníze se do své dnešní podoby evolučně vyvinuly během staletí, nemají jednoho vynálezce. Peníze mají své předchůdce…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme podstatu tržní konkurence. Konkurence na trhu je proces, v němž jednotlivé firmy mezi sebou soutěží o zákazníky tím, že se snaží nabízet své výrobky a služby v lepší kvalitě a za nižší cenu. Firmy nesoutěží jen o zákazníky v nabídce…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme podstatu vlastnictví. „Dej člověku do vlastnictví holou skálu a on ji promění v kvetoucí zahradu. Dej člověku do devítiletého nájmu kvetoucí zahradu a on ji promění v poušť.“ Anglický ekonom Arthur Young tak vystihl v roce 1878 zázrak osobního vlastnictví….

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme, že vždy je něco za něco a že lidské jednání má vždy efekty přímé, viditelné, ale i nepřímé, které nejsou na první pohled vidět. V životě – a tedy v ekonomickém rozhodování – je vždy něco za něco. Pokud se rozhodneme…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme princip tržní rovnováhy. Protože poptávka je vždy klesající funkcí a nabídka vždy rostoucí funkcí, existuje jen jedna cena, při které je nabízené a poptávané množství stejné. Této ceně říkáme rovnovážná cena. Když je z jakýchkoliv důvodů nabízená či poptávaná cena menší…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme zákon nabídky. Když za něco může prodávající dostat více peněz, bude mít tendenci nabízet toho více, a naopak. To je zákon nabídky. Nabídka jako vztah mezi cenou a nabízeným množstvím je rostoucí funkcí. Je tomu tak proto, že náklady výroby…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme zákon poptávky. Většinou za věci, které si kupujeme, platíme méně, než kolik bychom byli ochotni platit. Představte si, že v horkém létě jdete po ulici a dostanete chuť na pivo. V dálce vidíte hospodu. Říkáte si: Doufám, že tam to…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme kouzlo dobrovolné směny a teorii externalit. Statky jsou užitečné věci nebo služby, které si pořizujeme za účelem uspokojování našich potřeb, neboli za účelem spotřeby. Statky si buď můžeme sami vyrobit, vyměnit za jiné, můžeme je dostat darem, nebo – sebrat…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto druhém díle ukážeme zázračný efekt dělby práce na základě komparativní výhody. Představme si zjednodušenou ekonomiku. Produkce se skládá jen ze svetrů a z koláčů a ekonomiku tvoří jen dva lidé, A a B, řekněme Andrea a Bára. Andrea a Bára chtějí i…

V sérii krátkých článků představíme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto prvním díle vysvětlíme podstatu nákladů obětované příležitosti. Podstatou ekonomie je zkoumání jednání lidí, kteří se rozhodují, jak využijí vzácné prostředky na různá alternativní využití. Ekonomie tedy nezkoumá veškeré konání lidí, některé konání nechává k bádání biologům či psychologům. Prostředky, které máme k…