Liberální institut patří k nejstarším institucím, jež se zabývají osvětou na poli liberálního myšlení v České republice. Jeho vznik se datuje k začátku roku 1990, když navázal na činnost Liberálního spolku F. A. Hayeka, spontánně vzniklého v počátečních fázích sametové revoluce. Liberální institut se prezentuje jako centrum pro rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a…

Reason TV odvysílala video, které srovnávalo Houston s městy východního pobřeží, na jejichž obyvatele dopadají přísnější regulace ve využívání půdy. Z videa vyplývalo, že jsou to laxní pravidla, která přispěla k tomu, že v Houstonu jsou ceny bydlení o hodně nižší než v jiných velkých městech. Přestože video přehnaně vykresluje Houston jako volnotržní ráj (ačkoliv…

Status Veřejná výzkumná instituce zřízená Ministerstvem zemědělství, zřizovací listina č. j. 22972/2006-11000
Rozpočet Provozní dotace: 38 mil. Kč
Počet zaměstnanců 49

Verdikt

Výzkumný ústav zemědělské techniky by měl být ze strany zřizovatele co nejdříve zrušen bez náhrady. Stát by ušetřil každý rok téměř 40 mil. Kč, které ho VÚZT stojí na provozu, další finance by stát získal rozprodejem majetku. O tuto částku by pak mohl snížit daňovou zátěž. Zrušením VÚZT by se navíc v této oblasti alespoň z části eliminoval efekt vytěsňování soukromých investic (crowding-out effect) a řada jinak vysoce kvalifikovaných pracovníků VÚZT by jistě našla zaměstnání v soukromém sektoru.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

V Laissez Faire jsme psali už několikrát o přímé demokracii ve Švýcarsku (např. LF březen–duben 2013, listopad–prosinec 2012 nebo prosinec 2010). Zatímco Švýcarsko je přímou demokracií známé, o přímé demokracii v USA se toho mnoho neví. Na rozdíl od Švýcarska není v USA možné, alespoň zatím, pořádat referenda na federální úrovni. Na státní úrovni to nicméně možné a…

Ronald Reagan byl naší generaci nejvýmluvnějším mluvčím pro omezenou vládu. Po 25 let neúnavně „zvedal vlajku nikoliv bledých pastelů, ale výrazných barev“ politických principů, uspěl ve změně názorového klimatu ve Spojených státech a ve světě. Od svého prvního vystoupení na národní politické scéně v roce 1964 se přimlouval za hodnoty, které vyložil při svém prvním předvolebním…

Tu scénu znáte mnozí. Doma zbylo starší pečivo a ještě v pyžamu přemýšlíte, zda ho dát rozpéct a ještě spotřebovat nebo prostě vyhodit. Často si topinku rádi uděláte, má své kouzlo. Ale často taky ne a radši se převléknete a skočíte na roh do obchodu pro čerstvý dalamánek, čtvrtku tmavého chleba nebo jen ten nejobyčejnější…

Lidstvo stále nedosáhlo takové životní úrovně, že by se mohlo plně spolehnout na roboty a místo práce se věnovat pouze volnočasovým záležitostem. Za poslední desetiletí dokonce nedošlo ani k výraznějšímu úbytku počtu hodin, které musíme práci věnovat. Předpověď Johna Maynarda Keynese, že lidé budou na začátku 21. století pracovat jen 15 hodin týdně, se ukázala…

Bohatí nesedí na penězích – jsou správci kapitálu Jedním z tvrzení, které mi dělá největší vrásky a objevuje se v rámci debat o příjmové nerovnosti v USA, je předpoklad, že bohatí „berou“ a „ovládají“ bohatství. Soudě dle posledních příspěvků do diskuze o původu kapitálu si řada lidí myslí, že jediné, co s nashromážděnými penězi chtějí…