Autor Jan Zahradil
Datum 11.09.2013

„Pane předsedající, pane předsedo Barroso, já jsem vás volil v roce 2004, protože vás předcházela pověst reformátora. V roce 2009 jsem už sice nevěřil, že jste reformátor, ale volil jsem vás stejně, abych dokázal, že naše skupina ECR se umí chovat konstruktivně. Věřte, že kdybyste kandidoval potřetí, což už kandidovat nebudete, tak bych vás už…

V minulém sloupku (překlad vyšel v LF listopad–prosinec 2013) jsem vyjmenoval několik „věčných“ fám o volném trhu. A protože to rozhodně není vyčerpávající výčet, rád bych jich ještě sedm přidal. 1) Volný trh podněcuje k beztrestnému lhaní a podvádění ostatních, je to prostor, kde je „člověk člověku vlkem“ Volný trh funguje v rámci daných pravidel….

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle ukážeme podstatu vlastnictví. „Dej člověku do vlastnictví holou skálu a on ji promění v kvetoucí zahradu. Dej člověku do devítiletého nájmu kvetoucí zahradu a on ji promění v poušť.“ Anglický ekonom Arthur Young tak vystihl v roce 1878 zázrak osobního vlastnictví….

Některá evropská města prosazují podobné ideály, jako měl Mao Ce-Tung. Třídními nepřáteli tentokrát nejsou kapitalisté, ale řidiči. Moderní stát byl založen a vybudován s myšlenkou přinést světu hmotný pokrok. Jak jen se věci změnily! Nyní tentýž stát pracuje každým myslitelným způsobem na zvrácení pokroku a dokonce se vychloubá úžasnými kroky, které podnikl, aby učinil naše…

Jsem naštvaný, že tolik hollywoodských celebrit nesnáší systém, díky kterému zbohatli. Herec/komik Russel Brand řekl na BBC, že chce „socialistický, egalitářský systém, založený na masivním přerozdělování bohatství.“ (Psali jsme v LF listopad–prosinec 2013 – pozn. red.) Režisér George Lucas zbohatl nejenom na filmech, ale také na prodávání reklamních předmětů s motivy Star Wars. Přesto říká,…

Barbara Havelková se ve svém textu, na nějž jsem reagoval jinde, mimo jiné přihlásila k poměrně rozšířenému postoji, že nás komunistické dědictví do značné míry brzdí a znemožňuje nám diskutovat o určitých otázkách bez „často přehnaných a nepřesných referencí k minulosti“. S ním se často pojí i domněnka, že jsme čtyřicet let stáli stranou vývoje,…

Nadace Heritage Foundation společně s periodikem The Wall Street Journal zveřejnila na začátku roku aktualizovanou podobu žebříčku ekonomické svobody. Jde o nejkomplexnější klasifikaci s největším počtem hodnocených zemí, která se zabývá tématem ekonomické svobody, jež úzce souvisí s hospodářskou prosperitou. V roce 2014 se veřejnost seznamuje již s jubilejním dvacátým vydáním žebříčku a po dvacáté…

Poté, co Colorado implementovalo legalizaci marihuany, napsal můj přítel článek o libertariánech. Je z řad konzervativců, a přestože prezentuje svoje myšlenky rozvážně, činí tento ústřední výrok: V tomto článku chci přesvědčit libertariány, že: „Vy také chcete, aby právo odráželo vaše názory na to, co je správné a co je špatné.“ Je otrávený lidmi jako jsem já,[1] kteří…

Autor Jan Zahradil
Datum 11.09.2013

„Pane předsedající, pane předsedo Barroso, já jsem vás volil v roce 2004, protože vás předcházela pověst reformátora. V roce 2009 jsem už sice nevěřil, že jste reformátor, ale volil jsem vás stejně, abych dokázal, že naše skupina ECR se umí chovat konstruktivně. Věřte, že kdybyste kandidoval potřetí, což už kandidovat nebudete, tak bych vás už…