Prohlubující se zadlužení ekonomik vede politické představitele nejvyspělejších států k tomu, aby hledali řešení ve zvyšování daní. Jiné možné řešení – zeštíhlování státu – je nepopulární, protože je s ním spojeno propouštění včetně likvidace lukrativních postů pro loajální členy, podporovatele a sponzory politických stran. Proto se vlády snaží řešit zadlužování zvýšením příjmů do státní pokladny….

Přestože je někdy za objekt ekonomie považováno studium a obrana sobeckosti a materiální nerovnoměrnosti, má tato věda rovnostářské a z pohledu občanských svobod libertariánské jádro, které stojí za to oslavovat. A tahle její podstata nás může dostat na velmi zajímavé cesty. Ekonomická analýza jako taková nemá žádnou morální hodnotu, ale v praxi podporuje kosmopolitní zájem…

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme princip tržní rovnováhy. Protože poptávka je vždy klesající funkcí a nabídka vždy rostoucí funkcí, existuje jen jedna cena, při které je nabízené a poptávané množství stejné. Této ceně říkáme rovnovážná cena. Když je z jakýchkoliv důvodů nabízená či poptávaná cena menší…

Co je „nejlevnější, nejvýživnější a nejbohatší jídlo, které kdy existovalo v lidské historii“? Nápověda: Má 330 kilokalorií (1380 kJ). Obsahuje 12 g neboli 16 % denní porce bílkovin, 8 % denní porce vlákniny, 34 % denní porce soli atd. Také ho můžete dostat na 90 místech v České republice a obvykle stojí 25 Kč. Představujeme…

Představujete si piráty jako věčně opilé, sadistické, anarchistické burany? Je vaším předobrazem piráta Jack Sparrow s papouškem na rameni? Pak mi dovolte, abych vám v krátkosti představil průlomovou knihu Petera Leesona, profesora ekonomie na univerzitě George Masona. Co může ekonom vědět o pirátech? A jak vůbec může napsat průlomovou knihu, když se historikové shodují? Ekonom se na…

Kdybych mohl udělat jedinou změnu v americkém politickém systému, dal bych každému dva volební hlasy. Jeden hlas byste vhodili za svůj volební okrsek a druhý za okrsek, který si vyberete. Když se senátorovi za Západní Virginie podaří urvat miliardy z federálních daní pro svůj domovský stát, chci, aby věděl, že ti, co ty dolary platí, budou mít…

Status Veřejná výzkumná instituce Ministerstva dopravy, založena v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb.
Rozpočet 53 000 000
Počet zaměstnanců 143

Verdikt

Výzkumný ústav tohoto druhu může určitě fungovat i na komerční bázi a daňový poplatník by ročně ušetřil přes 50 milionů Kč + nemalé finanční náklady při výstavbě nového centra. Pod samotným Ministerstvem dopravy však existuje celá řada dalších „adeptů“ na zrušení, jako například Centrum pro informace a mechanické testování obalů, Centrum dopravního výzkumu patří v porovnání s jinými stále ještě k institucím smysluplnějším.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme zákon nabídky. Když za něco může prodávající dostat více peněz, bude mít tendenci nabízet toho více, a naopak. To je zákon nabídky. Nabídka jako vztah mezi cenou a nabízeným množstvím je rostoucí funkcí. Je tomu tak proto, že náklady výroby…

Status Ústav byl zřízen 1. srpna 2007, kdy vstoupil v platnost zákon č. 181/2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
Rozpočet 86 306 680 (z toho na platy 57 794 000)
Počet zaměstnanců 130

Verdikt

Ústav pro studium totalitních režimů jako výzkumné pracoviště je třeba zrušit novelizací zákona č. 181/2007. Samotný Archiv bezpečnostních složek je možné na omezenou dobu zachovat s cílem digitalizace a uspořádání archiválií, aby mohl být podle § 17 předán Národnímu archivu. Místo zaniklého Ústavu by mohl Archiv organizačně podléhat Ministerstvu vnitra či přímo Národnímu archivu. Daňový poplatník ušetří ročně přes 80 mil. Kč a další desítky milionů korun se dají získat prodejem sídla Ústavu na Praze 3 a souvisejícího majetku.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.