Autor José Manuel Barroso
Datum 03.01.2013

„Internacionalizace např. finančního sektoru ukazuje, že jedině nadnárodní regulace skrze Evropskou unii může evropským občanům vrátit opravdovou rozhodovací moc. Klíčem je vyměnit formální suverenitu za skutečný vliv.“ Na jedné straně je sice pozitivní, že dnes už ani předseda Evropské komise nezastírá, že členské státy přicházejí o svrchovanost, takže Cyril Svoboda je nejspíš poslední člověk na…

Liberální pojetí svobody projevu bývá odpůrci často dezinterpretováno či přímo nepochopeno. Současné zákony České republiky a jejich aplikace orgány činnými v trestním řízení umožňují postihovat svobodu projevu zejména v případě přímé či nepřímé propagace neonacismu. Mnoho lidí potírání neonacistických projevů podporuje. Někteří z nich dokonce volají po tom, aby byly potírány i projevy komunistické, neboť…

Nakladatelství Dokořán vydalo sérii knih s ovocem na obálce. Každá z nich je na docela jiné téma, ale přesto mají cosi společné: nevšední názor na danou problematiku, který se vymyká mainstreamovému pojetí, dráždí novináře i širší publikum. Protože se však jedná o díla dobře promyšlená, stojí za to, aby byla čtena s otevřenou myslí nebyla…

Jak ukazují četné studie, je ekonomická svoboda nejlepší výchozí podmínkou pro hospodářskou prosperitu a cestu z chudoby. V různých částech světa ovšem této skutečnosti přikládají různou důležitost. Někde si ekonomickou svobodu pečlivě opečovávají, jinde politici ekonomické prostředí tvrdě regulují a odsuzují své občany k chudobě nebo v lepším případě k opuštění vlasti. Přístup jednotlivých států…

Mívám často projevy a rozhovory o libertarianismu. Často musím začít prostě tím, že vysvětlím, co to libertarianismus je. Vždycky hledám účinné způsoby, jak tlumočit základní libertariánské myšlenky. Takže dnes stručně vyložím svých deset nejlepších způsobů, jak mluvit o libertarianismu. 10. Když v nejširším smyslu mluvím o Američanech, kteří mají libertariánské názory, často používám populární novinářskou…

Podporovatelé členství v EU nás stále varují, že můžeme skončit jako Norsko. „Oslo,“ říkají nám hrůzyplným hlasem, „je ovládáno faxem.“ Norští politici zřejmě sedí u svých faxů a čekají na to, až z nich vylezou poslední směrnice z Bruselu. Jakožto člen Evropského hospodářského prostoru (EHP) musí Norsko aplikovat eurozákony, nad nimiž nemá žádné slovo. Co…

Status Ústav zřizovaný Ministerstvem zemědělství, v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., zřizovací listina č.j. 22974/2006-11000
Rozpočet 45 000 000
Počet zaměstnanců 106

Verdikt

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti by měl být co nejdříve zrušen bez náhrady. Vykonává nejen duplicitní, ale i zbytečnou činnost, kterou v případě tržní poptávky mohou vykonávat soukromé organizace. Daňový poplatník ušetří ročně přes 40 mil. Kč a nemalé finanční prostředky se dají získat i z prodeje jeho majetku.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.