V sérii krátkých článků představujeme jednoduchou formou několik základních poznatků ekonomie. V tomto díle vysvětlíme zákon nabídky. Když za něco může prodávající dostat více peněz, bude mít tendenci nabízet toho více, a naopak. To je zákon nabídky. Nabídka jako vztah mezi cenou a nabízeným množstvím je rostoucí funkcí. Je tomu tak proto, že náklady výroby…

Status Ústav byl zřízen 1. srpna 2007, kdy vstoupil v platnost zákon č. 181/2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.
Rozpočet 86 306 680 (z toho na platy 57 794 000)
Počet zaměstnanců 130

Verdikt

Ústav pro studium totalitních režimů jako výzkumné pracoviště je třeba zrušit novelizací zákona č. 181/2007. Samotný Archiv bezpečnostních složek je možné na omezenou dobu zachovat s cílem digitalizace a uspořádání archiválií, aby mohl být podle § 17 předán Národnímu archivu. Místo zaniklého Ústavu by mohl Archiv organizačně podléhat Ministerstvu vnitra či přímo Národnímu archivu. Daňový poplatník ušetří ročně přes 80 mil. Kč a další desítky milionů korun se dají získat prodejem sídla Ústavu na Praze 3 a souvisejícího majetku.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Ve věku nedožitých 62 let v květnu 2013 náhle zemřel zakládající dlouholetý člen občanského sdružení Laissez Faire a člen redakční rady Jaroslav Bachora. Jaroslav Bachora byl pravověrným libertariánem. Jaroslav Bachora nestudoval ekonomii ani filosofii na formálních školách, ale četbou děl Ayn Randové, Friedricha Hayeka a Ludwiga von Misese získal své životní přesvědčení o potřebě minimálního…

Časová prodleva zkresluje naše vnímání cizích zemí. Kdykoliv se zmíním, jak dobře si vede kupříkladu Norsko mimo EU, tucet vychytralých levičáků odvětí: „Takže byste chtěl vládní výdaje na norské úrovni?“ Nuže ano, chtěl bych radši vládní výdaje na norské úrovni (40,2 % HDP), než britské (47,3 %), i když bychom na tom určitě mohli být…

Ústava Spojených států amerických byla zformulována tak, aby federální vláda byla omezena ve svých pravomocech a nezasahovala do svobod svých občanů. V čl. 1, odst. 8 je vyjmenováno právě osmnáct pravomocí Kongresu USA, v jejichž oblasti smí přijímat zákony. Někteří Otcové zakladatelé dále požadovali, aby se součástí Ústavy stala i listina základních práv – např. George Mason…

Možná je to tím, že peníze a finance jsou jedny z nejkomplexnějších a nejhůře pochopitelných částí ekonomie. Různorodá paleta cvoků a konspiračních teoretiků se po dlouhá staletí zaměřuje na nejrůznější monetární instituce a praktiky. V posledních sto letech byl Federální rezervní systém Spojených států amerických předmětem mnoha divokých historek o svém vzniku a současném fungování. Někteří věří,…