Měření času na hodiny a dělení hodin na minuty je konvence. Toto rozdělení nemá jednoho vynálezce – řečeno s Hayekem, jedná se o výsledek lidského konání (human action), a ne realizací konkrétního záměru (human design). Zkrátka rozdělení času je prakticky sdíleným standardem, který usnadňuje domluvu mezi lidmi. Používání času – stejně jako používání jazyka –…

Po staletích, kdy hlavním záměrem většiny regulací a centrálního řízení byla takzvaná sociální spravedlnost, tedy snížení příjmové nerovnosti mezi bohatými a chudými, se v posledních desetiletích objevila motivace jiná – ochrana životního prostředí. Ať už v podobách méně ambiciózních, při nichž se regulátor snaží ochránit jeden atribut životního prostředí na lokální úrovni, tak i v…

Lidské odlišnosti jako rasa, etnická příslušnost, náboženské vyznání a jazyk byly vždy zdrojem konfliktů. Přestože média jsou plná argumentace o tom, že tyto odlišnosti mají minimální význam, lidé stále v těchto oblastech projevují své preference, např. když si vybírají partnery, přátele, sousedy, obchodní partnery i v dalších společenských vztazích. Lidé nenavazují společenské vztahy náhodně. Snahy…