Zastánci štíhlého státu obvykle požadují zásadní redukci státní byrokracie, výrazné snížení daní a především zrušení tzv. welfare state – tedy komplikovaného systému přerozdělování peněz. Naproti tomu připouští existenci základních institucí chránících soukromé vlastnictví, případně bezpečnost a spravedlnost. Mezi ten tzv. základ jsou často zařazeny všechny složky záchranného systému a to včetně hasičů. Mají však hasiči…

Bude-li schválena změna Smlouvy o fungování Evropské unie, na které se dohodli premiéři zemí EU na prosincovém zasedání Evropské rady, získá EU pravomoc organizovat finanční pomoc jednotlivým krachujícím státům eurozóny. Dosavadní dočasný mechanismus, který má spornou legitimitu, bude nahrazen trvalým mechanismem a Česká republika bude vystavena riziku, že bude doplácet stovky miliard korun na neodpovědné…