Status Sdružení obrany spotřebitelů bylo sice založeno v roce 1993 jako soukromoprávní subjekt (občanské sdružení), ale svojí povahou a finanční navázaností na Ministerstvo průmyslu a obchodu je de facto úřadem.
Rozpočet 9,486 milionů
Počet zaměstnanců 23

Verdikt

Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo okamžitě přestat dotovat Sdružení obrany spotřebitelů. To by mělo, tak jako zpočátku, fungovat z členských příspěvků, stejně jako funguje třeba sdružení Laissez Faire. Může si vydělávat i provozováním poradenské služby pro spotřebitele, pokud o ni budou stát.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Autor Vladimír Špidla
Datum 19.07.2010

„Musíme si uvědomit, že příliš nízká daňová kvóta znamená nebezpečí pro demokracii jako takovou.“ Musíme si především uvědomit, že příliš nízké daně znamenají nebezpečí pro státní přerozdělovače a tudíž ohrožení schopnosti sociální demokracie prodávat svůj program. Nižší daně znamenají vyšší míru svobody rozhodovat o svých penězích, než jakou nabízí demokracie. (zdroj)

Jedním z nejrozporuplnějších témat jsou autorská práva, patenty a duševní vlastnictví obecně. Je to také téma, o kterém panuje velké množství ekonomických mýtů. Patenty a autorská práva se těší respektu většiny lidí, dokonce v chápání napříč spektrem politických filosofií. Je proto možná škoda, že se k tomuto tématu nevede hlubší diskuse v odborných kruzích. Autorská…

Jen málokteré téma vyvolavá tolik emocí a je cílem tolika nelogických argumentů jako problematika kouření ve ve veřejných prostorech. Už od 60. let, kdy se škodlivost kouření začínala prokazovat, se argumentační úroveň drží na obou stranách sporu na velmi nízké úrovni. Zastánci kouření poukazovali na kmety-silné kuřáky, kteří zemřeli po devadesátce, většinou po srážce s náklaďákem. Odpůrci se omezovali na snahu prokazovat, že kouření je…

V několika posledních měsících jsme byli vystaveni nespočtu reklam, které se nás snažily přimět k vyplnění formuláře o sčítání lidu. Některé byly jen nepříjemné, jiné přímo absurdní. Mám na mysli ty reklamy plné frází jako: „Pokud nebudeme vědět, kolik lidí čítá Váš region, jak zjistíme, kolik nemocničních lůžek zde potřebujeme?“ Nebo: „Pokud nebudeme vědět, kolik nás je, jak zjistíme, kolik autobusů je potřeba?“ Pominu…