Ostrov Svatého Bartoloměje žádá vystoupení z EU. Svatý Bartoloměj je karibský ostrov, který je zámořským územím Francie a jako takový je součástí Evropské unie. Ostrov má 8 tisíc obyvatel, Francie jej jako kolonii koupila od Švédska v roce 1878. Svatý Bartoloměj dal Francii na vědomí, že vyhlásí nezávislost, pokud mu Francie nedojedná vyvázání z Evropské…

Jestli lze centrálně plánovat zlo, proč ne dobro? Asi jste se už také setkali s lidmi, kteří obhajují svobodu proti vládním regulacím prostřednictvím všelijakých spikleneckých teorií ohledně toho, kdo řídí vládu a hospodářství. Jde o nešťastný způsob obhajoby svobody. Některé tyto teorie jsou relativně neškodné, některé jsou celkem nevkusné – jako např. že americká centrální…

Je obchod s chudšími zeměmi nespravedlivý? Pokud zaplatíme větší cenu, uděláme ho spravedlivějším? Nebylo by efektivnější poskytnout chudším státům přímou rozvojovou pomoc? Fair Trade (FT) je systém, do kterého se zapojují výrobci z jihu na jedné straně a spotřebitelé ze severu na straně druhé. Výrobci dostávají vyšší než tržní cenu a dlouhodobý kontrakt, spotřebitelé za…

Další „pravicový“ návrh vzešel z frakce EPP-ED Evropského parlamentu. EP schválil 13. 10. 2005 rezoluci, podle které by EU měla stanovit jednotné normy pro cirkusové stany. „vzhledem k tomu, že obecně neexistují žádné zvláštní zákony upravující záležitosti související s činností cirkusů, žádá Evropský parlament Evropskou komisi, aby […] uložila evropskému výboru pro normalizaci vypracovat komplexní…