Autor Jan Švejnar
Datum 02.06.2010

„V určitém smyslu jsem v České republice tím největším reprezentantem tržní společnosti, ale na druhé straně zdůrazňuji, že trh má velké slabiny a že je třeba jej doplnit důslednou sociální politikou a to se zde stále střetává s odporem, a tudíž jsem rebelem nebo kacířem v tom, že jsem tím největším tržním ekonomem a zároveň…

Pojištění je skvělý vynález. S malými náklady se můžeme zajistit proti nutnosti vynakládat vysokou částku, na kterou bychom jinak neměli. Můžeme např. dostat od pojišťovny 3 miliony korun za dům, který zničí velká voda, přestože jsme pojišťovně zaplatili na pojistném jen několik tisíc korun. Riziko totiž s námi sdílí lidé, kteří se také pojistili, ale…

Vláda většiny – „demokracie“ tak jak ji známe – se snadno zvrhává v přespřílišné přerozdělování, v dobývání výhod zájmových skupin na úkor ostatních a v nadměrné zadlužování státu. Jinými slovy, neomezená demokracie umožňuje obohacování jedněch na úkor druhých a na úkor celkové stability a efektivity hospodaření s veřejnými penězi. V 19. století bylo obvyklé, že…

Status NÚLK je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury založenou zřizovací listinou č. j. 18724/2008.
Rozpočet 37 000 000
Počet zaměstnanců 57

Verdikt

Příspěvková organizace MK by měla být okamžitě zrušena. Většinu její činnosti můžou nahradit soukromníci, kteří hospodaří efektivněji a obejdou se bez peněz ze státního rozpočtu.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.