Autor Jakub Šebesta
Datum 30.03.2010

„U nás to není na úkor krajiny. U nás se používají biopaliva z řepky, což je normální komodita, kterou naši zemědělci produkují.“ Ministr zemědělství tak reagoval na studii Evropské komise, která zjistila, že nadměrné pěstování olejnin má negativní důsledky na životní prostředí. Kolik by se u nás asi pěstovalo této normální komodity, kdyby nebylo přimíchávání…

Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii Britský konzervativní novinář a poradce londýnského primátora Borise Johnsona pan Anthony Browne napsal knihu, která je prvním uceleným pojednáním o fenoménu politické korektnosti. Autor se odkazuje na řadu prací, které se však tématem politické korektnosti zabývaly vždy jen v rámci specifických problémů (český čtenář může např….

Otázky Václava Moravce z Jihlavy nijak nepřekročily rámec rádoby hollywoodského tyjátru. To není ani překvapení ani zklamání. Václav Moravec prostě předvedl standardní iluzi politické debaty, kterou mu koncesionáři po léta baští. Nakonec, co jiného jim zbývá. Za problém považuji zhusta povrchní či dokonce s neznalostí hraničící názory představitelů politických stran. Svázáni obavou o ztrátu několika…

Status Fond byl zřízen zákonem 362/2000 Sb.
Rozpočet 30 000 000
Počet zaměstnanců 4

Verdikt

Fond je třeba zrušit, jakož i povinnost obchodníků odvádět fondu příspěvek z hodnoty majetku klientů. Investování do cenných papírů není oblast, v níž by se měl o lidi starat stát. Fond jsme museli zřídit na základě směrnice Evropské unie 7/1997, která nařizuje členským zemím EU organizovat systém odškodňování investorů. Dokud budeme členy EU, nesmíme fond zrušit pod hrozbou finančních sankcí EU.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.