Odpověď na otázku, co se bude dít se žárovkami, až zákaz jejich prodeje nabude platnosti Nejprve je třeba jasně a jednoznačně konstatovat: Žárovka vydává světlo ve spojitém spektru a jeho intenzita i při napájení střídavým proudem kolísá jen nepatrně. Má velice rychlý náběh z nuly na plný výkon, „dosvit“ je o něco málo delší. Je relativně odolná…

Ministr financí Eduard Janota přišel s návrhem zvýšení DPH. K tomuto kroku ho vedly odhady deficitu státního rozpočtu na rok 2010, které počítají s částkou okolo 200 miliard. Pan ministr obhajuje svůj návrh tím, že jde o jediný způsob řešení neúnosného zadlužení. Je pozitivní, že uvažuje o řešení takto hlubokého deficitu, nicméně nezadělává nám tím…

Poslanci všech stran schválili v létě Zákon o sčítání lidu, domů a bytů. Komisaři nás přijdou obtěžovat v březnu 2011 a daňové poplatníky to bude stát 2,5 miliardy korun. K čemu sčítání je? Jak uvedl předkladatel, tehdejší ministr financí Kalousek, „Zákon je zpracován tak, aby údaje odpovídaly nařízením Evropské unie …a současně aby byly plně…

Status Fond byl zřízen zákonem o Státním fondu životního prostředí ČR č. 388/1991 Sb., který určil správcem fondu Ministerstvo životního prostředí ČR a zřídil poradní orgán Radu fondu.
Rozpočet 2 042 000 000
Počet zaměstnanců 288

Verdikt

Státní fond životního prostředí by měl být okamžitě zrušen. Než složitě usilovat o evropské dotace přerozdělované fondem, bylo by lepší, kdyby ČR do rozpočtu EU nic neplatila a o nic nežádala. Došlo by k velké úspoře za drahou agendu kanceláře SFŽP i nákladnou reklamní kampaň „Přijďte si k nám pro dotace“.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.