Proč Unie nepřináší prosperitu Zabýváme-li se vývojem Evropské unie od legendárních Římských smluv až do současnosti, zjistíme dvě zásadní věci. Na jedné straně vidíme trend k rostoucí integraci, koordinaci, centralizaci, budování bruselských institucí, posilování akceschopnosti, a tak dále. S tímto tvrzením asi bude každý souhlasit. Na druhé straně vidíme setrvalý pokles dynamiky hospodářského růstu, který…

ČSSD a ODS prosadila společnými silami tzv. šrotovné v podobě dotace na nákup nového auta výměnou za zničení starého. Takováto dotace ekonomice ani v nejmenším nepomáhá. Pomáhá jen vybraným osobám na úkor všech ostatních. S růstem HDP a zaměstnaností nepohne vzhůru ani o milimetr. Pomoc automobilkám není pomocí ekonomice Šrotovné je samozřejmě vítanou pomocí spadlou…

Nejprve si připomeňme, co ono frekventované slovíčko „šrotovné“, které nezná ani slovník , vlastně znamená. Je to módní nástroj vlády, který spočívá v tom, že za likvidaci automobilu staršího osmi let člověk obdrží 30 000,- Kč slevu na nákup automobilu nového. Politici, kteří toto opatření prosazují, nás přesvědčuj, že jde o opatření sociální (lidé si…

Když Mirek Topolánek prohlásil, že „Neschválením Lisabonu by se ČR dostala na periferii EU“, vzpomněl jsem si na Švýcarsko. Nemohou být ani periférií, oni nejenže neratifikovali Lisabonskou smlouvu, dokonce ani nejsou v Evropské unii. Marně jsem hledal obrázky zbídačeného Švýcarska, grafy monitorující hroutící se ekonomiku, občanské nepokoje a spoustu čísel v záporných hodnotách. Samozřejmě to…