Status Úřad zřízen v roce 1992 zákonem za účelem podpory české kultury
Rozpočet 33 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Úřad by měl být okamžitě zrušen a jeho tři nemovitosti – Dům u Hybernů, Dům u Černé matky boží a Národní dům na Vinohradech – prodány v dražbě. Vláda předkládá Sněmovně vládní návrh na zrušení fondu, bohužel ale chce jen převést budovy na jiné státní instituce a výnosy z odúmrtí směrovat do Státního fondu na podporu české kinematografie.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

„Je to jako vzít kyblík, nabrat vodu na dně bazénu a nalít ji s pompou na hladinu,“ popsal ekonom Russel Roberts s Univerzity George Masona logiku – či spíš nelogiku – návrhů na „povzbuzení“ ekonomiky, které slyšíme v Americe všude kolem. Vrcholní představitelé našeho intervencionistického státu a kandidáti aspirující na vedení země budou dál chrlit…

Řecký mnišský stát Athos má stejné zákony již téměř 1000 let, od doby Konstantina IX. Monomacha. Přežil změny režimů, války, i diktaturu. Není jisté, zda přežije Evropskou unii. Athos je jedním ze tří „prstů“ tvořících řecký poloostrov Chalkidiki. Užívá zvláštního statusu, jelikož je již zhruba 1000 let zvláštním samosprávným územím, na kterém žijí pouze mniši….

Již několikrát mi čtenáři postřehů položili docela logickou otázku: „Pane Hample, pořád píšete o regulacích v oblastech mimo finanční sektor. Proč nenapíšete o nesmyslných regulacích v této oblasti, když v ní navíc sám pracujete?“ Ano, tito tazatelé mají pravdu, nejméně jsem se věnoval oblasti, kterou bych snad měl nejlépe znát. Asi právě proto, aby mé…

Status Příspěvková organizace Ministerstva kultury.
Rozpočet 34 000 000
Počet zaměstnanců 59

Verdikt

Kultura nepotřebuje úřad a „místní kultura“ nepotřebuje centrální úřad. Statistické výkazy jsou zbytečné a nesmyslné studie úřad produkuje jen aby vykázal činnost. Úřad by měl být zrušen bez náhrady.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Letos se roztrhl pytel s vládními „informačními kampaněmi“. Vláda masivně využívá peníze daňových poplatníků, aby je – formou placené reklamy – informovala o své politice. Vláda platí penězi – které nám všem nejprve sebrala – billboardy, inzeráty a televizní reklamu, aby nás informovala o tom, co prosadila v uplynulém období, o tom, že Česká republika…

V prvním poprázdninovém postřehu bych chtěl být abstraktnější, než obvykle. Opakovaně se sám sebe při zkoumání všemožných regulačních pokusů a záměrů ptám, zda je možné najít jakoukoli regulaci, která prokazatelně způsobuje, podněcuje růst bohatství. Zatím jsem na takovou nenarazil a nechám na čtenářích, zda mi nějaký rozumný tip pošlou na níže uvedenou mailovou adresu. Standardní…

Spojené království Velké Británie a Irska získalo v roce 1898 od Čínského císařství do suverénního pronájmu na 99 let „svobodný přístav“ Hongkong. Nová britsko-čínská smlouva uzavřená při předávání Hongkongu zpět pod správu Číny zajistila Hongkongu autonomii na minimálně dalších 50 let (viz LF září 2007). Hongkong tak zůstává „svobodným přístavem“ a jeho ústava zaručuje, že…

Status Příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí.
Rozpočet 64 000 000
Počet zaměstnanců 90

Verdikt

Úřad by měl být okamžitě zrušen a zaměstnanci propuštěni. Mohou zkusit nabízet nálepku „ekologicky šetrný výrobek“ na trhu bez podpory 64 milionů korun, o které by se mohly snížit daně.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Záleží na úhlu pohledu: Někdo Švýcarsko vnímá jako černého pasažéra, který žije z kapitálu zbytku Evropy, jiný jako unikátní příklad země, která si docela úspěšně dokáže udržovat nezávislost na Evropské unii. V první části svého článku se budu zabývat otázkou Švýcarska a tlaku Evropské unie, ve druhé se zaměřím na to, co považuji za klíč…