„Je to jako vzít kyblík, nabrat vodu na dně bazénu a nalít ji s pompou na hladinu,“ popsal ekonom Russel Roberts s Univerzity George Masona logiku – či spíš nelogiku – návrhů na „povzbuzení“ ekonomiky, které slyšíme v Americe všude kolem. Vrcholní představitelé našeho intervencionistického státu a kandidáti aspirující na vedení země budou dál chrlit…

Řecký mnišský stát Athos má stejné zákony již téměř 1000 let, od doby Konstantina IX. Monomacha. Přežil změny režimů, války, i diktaturu. Není jisté, zda přežije Evropskou unii. Athos je jedním ze tří „prstů“ tvořících řecký poloostrov Chalkidiki. Užívá zvláštního statusu, jelikož je již zhruba 1000 let zvláštním samosprávným územím, na kterém žijí pouze mniši….

Již několikrát mi čtenáři postřehů položili docela logickou otázku: „Pane Hample, pořád píšete o regulacích v oblastech mimo finanční sektor. Proč nenapíšete o nesmyslných regulacích v této oblasti, když v ní navíc sám pracujete?“ Ano, tito tazatelé mají pravdu, nejméně jsem se věnoval oblasti, kterou bych snad měl nejlépe znát. Asi právě proto, aby mé…

Status Příspěvková organizace Ministerstva kultury.
Rozpočet 34 000 000
Počet zaměstnanců 59

Verdikt

Kultura nepotřebuje úřad a „místní kultura“ nepotřebuje centrální úřad. Statistické výkazy jsou zbytečné a nesmyslné studie úřad produkuje jen aby vykázal činnost. Úřad by měl být zrušen bez náhrady.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.