Jak je již čtenáři Laissez-faire zřejmé, na zatím neurčitou dobu se spolu s naším milým časopisem odmlčí i regulační postřehy. V tomto zatím posledním, 23. dílu, si proto dovolím postupovat jinak než dříve a místo delšího souvislého textu k jednomu tématu nabídnu čtenářům na rozloučenou dvě miniúvahy. A ještě raději než kdy dříve si právě…

Vážení čtenáři, Časopis Laissez Faire, který pro Vás připravuji od roku 1998, tímto číslem končí. Přerušuji jeho vydávání, protože maximum svého času budu věnovat budování nové politické strany. Principy svobody jednotlivce a volné soutěže na trhu zboží a služeb a principy národní suverenity a mezinárodní konkurence právních řádů – které jediné zaručují mír a prosperitu…

Růst HDP: 5,4% Míra nezaměstnanosti: 2 % Počet obyvatel: 27 153 HDP na osobu: 45 000 EUR Inflace: 4,4 % (měna: euro) Střední délka života: 80,8 roku http://www.asub.ax Alandy jsou autonomní provincií Finska s 27 tisíci švédsky mluvícími obyvateli. Toto souostroví – mezi Švédskem, Finskem a Estonskem patřilo Švédsku do roku 1809, kdy je švédský…

Není pravda, jak často tvrdí evropská propaganda, že „jen“ Irsko neschválilo Lisabonskou smlouvu a jen Česko dosud nehlasovalo. Nehlasoval mj. ani parlament finské autonomní provincie Aland (viz box), přičemž – díky unikátnímu postavení Alandu v rámci Finska – bez souhlasu Alandu není finská ratifikace kompletní a Lisabonská smlouva nemůže začít platit. Nejenže většina Alanďanů je…

První, co mě napadlo, když jsem byl požádán o příspěvek na téma „princip předběžné opatrnosti“ bylo, že je v přímém rozporu s úslovím, které mi říkali rodiče v dětství – „Kdo nic neriskuje, nic nezíská“. Toto pravidlo bylo naprosto v souladu s filosofickou premisou povinnosti péče (duty of care) Lorda Eshera z konce 19. století,…

Status Úřad zřízen při Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2005
Rozpočet 7 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Úřad by měl být zrušen. Spotřebitel, který si není jist možností reklamace zboží koupeného v cizině, by si měl takový nákup řádně rozmyslet. Když si pak neví rady s reklamací, může se s prosbou o radu obracet na právníky či soukromoprávní spotřebitelské spolky (které by samozřejmě neměly dostávat žádné dotace; bohužel, jen Sdružení ochrany spotřebitele dostává na krytí provozních nákladů ročně dotaci 11 milionů).

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.