Rozloha: 25 km2 Počet obyvatel: 5400 Daň z benzínu: 0,233 euro DPH: neexistuje Livigno je oblast v italské Lombardii na hranicích mezi Itálií a Švýcarskem. Název obce, která se nachází v průměrné nadmořské výšce 1800 m nad mořem, a je v současnosti oblíbeným cílem českých lyžařů, patrně pochází z rétorománského slova „lavina“, které znamená lavina….

Demagogické poukazování na chamtivost bohatých lidí či ředitelů velkých firem, kteří berou 100krát či 200krát víc než jejich zaměstnanci, je hlavní zbraní v politice založené na závisti. Pojďme si tedy něco říci o chamtivosti, která podle Websterova slovníku znamená „sobeckou a přehnanou touhu mít něčeho (např. peněz) více než kolik je potřeba“. Taková definice je poněkud…

Premiér Mirek Topolánek připustil v rozhovoru pro Hospodářské noviny na začátku ledna zrušení dotací ke stavebnímu spoření. To je dobře, protože dotace stavebního spoření stojí daňové poplatníky spoustu peněz a představují jeden z nejnesmyslnějších dotačních programů vůbec. Stát dnes každému, kdo do stavební spořitelny ukládá 18 tisíc ročně, platí ze státní kasy 4500 nebo 3000…

Škála společenských jevů je lemována dvěma extrémy. Sada běžných, standardních jevů, které se normálně odehrávají na trhu, v rodině či komunitě, je na jedné straně ohraničena jevy mimořádně chvályhodnými a na straně druhé svým protipólem, jevy mimořádně zavrženíhodnými. Ty chvályhodné či dokonce mimořádně chvályhodné vesměs oceňujeme, udělujeme za ně vyznamenání, plakety, odměny, diplomy, vytváříme tabule…

Status Zdravotní ústavy představují 14 příspěvkových organizací Ministerstva zdravotnictví v krajských městech. Byly zřízeny v roce 2003.
Rozpočet 1 500 000 000
Počet zaměstnanců 2499

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady. Užitečné služby (očkování, testy) nabízejí krajské zdravotní ústavy méně efektivně než soukromé organizace, které by bez problémů místo po zrušených zdravotních ústavech zaplnily. Zrušení ústavů by ušetřilo daňovým poplatníkům 587 milionů ročně. 2499 zaměstnanců by mohlo nabídnout své služby soukromým nemocnicím a laboratořím.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.