Záleží na úhlu pohledu: Někdo Švýcarsko vnímá jako černého pasažéra, který žije z kapitálu zbytku Evropy, jiný jako unikátní příklad země, která si docela úspěšně dokáže udržovat nezávislost na Evropské unii. V první části svého článku se budu zabývat otázkou Švýcarska a tlaku Evropské unie, ve druhé se zaměřím na to, co považuji za klíč…

Určitě jste si všimli, že v celém světě dramaticky rostou ceny energií. Analýzu důvodů tohoto cenového pohybu, jež jsou samy o sobě pozoruhodné, si schovám pro jiný text. Co je zajímavé z hlediska regulačních postřehů, je fakt, že růstu cen energií ve veřejných diskusích nikdo netleská a nikdo jej neblahořečí. Říkáte si určitě: „pane Hample,…

Časopis Laissez Faire vítá skutečnost, že Irská republika odmítla prostřednictvím národního referenda Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva tak nemůže vejít v platnost. Hlasování o smlouvě v České republice ani v jiné členské zemi EU, kde dosud nebyla provedena ratifikace, na tom nemůže nic změnit. Ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice by po irském NE nemohla vést…