Jak je již čtenáři Laissez-faire zřejmé, na zatím neurčitou dobu se spolu s naším milým časopisem odmlčí i regulační postřehy. V tomto zatím posledním, 23. dílu, si proto dovolím postupovat jinak než dříve a místo delšího souvislého textu k jednomu tématu nabídnu čtenářům na rozloučenou dvě miniúvahy. A ještě raději než kdy dříve si právě…

Vážení čtenáři, Časopis Laissez Faire, který pro Vás připravuji od roku 1998, tímto číslem končí. Přerušuji jeho vydávání, protože maximum svého času budu věnovat budování nové politické strany. Principy svobody jednotlivce a volné soutěže na trhu zboží a služeb a principy národní suverenity a mezinárodní konkurence právních řádů – které jediné zaručují mír a prosperitu…

Růst HDP: 5,4% Míra nezaměstnanosti: 2 % Počet obyvatel: 27 153 HDP na osobu: 45 000 EUR Inflace: 4,4 % (měna: euro) Střední délka života: 80,8 roku http://www.asub.ax Alandy jsou autonomní provincií Finska s 27 tisíci švédsky mluvícími obyvateli. Toto souostroví – mezi Švédskem, Finskem a Estonskem patřilo Švédsku do roku 1809, kdy je švédský…

Není pravda, jak často tvrdí evropská propaganda, že „jen“ Irsko neschválilo Lisabonskou smlouvu a jen Česko dosud nehlasovalo. Nehlasoval mj. ani parlament finské autonomní provincie Aland (viz box), přičemž – díky unikátnímu postavení Alandu v rámci Finska – bez souhlasu Alandu není finská ratifikace kompletní a Lisabonská smlouva nemůže začít platit. Nejenže většina Alanďanů je…

První, co mě napadlo, když jsem byl požádán o příspěvek na téma „princip předběžné opatrnosti“ bylo, že je v přímém rozporu s úslovím, které mi říkali rodiče v dětství – „Kdo nic neriskuje, nic nezíská“. Toto pravidlo bylo naprosto v souladu s filosofickou premisou povinnosti péče (duty of care) Lorda Eshera z konce 19. století,…

Status Úřad zřízen při Ministerstvu průmyslu a obchodu v roce 2005
Rozpočet 7 000 000
Počet zaměstnanců

Verdikt

Úřad by měl být zrušen. Spotřebitel, který si není jist možností reklamace zboží koupeného v cizině, by si měl takový nákup řádně rozmyslet. Když si pak neví rady s reklamací, může se s prosbou o radu obracet na právníky či soukromoprávní spotřebitelské spolky (které by samozřejmě neměly dostávat žádné dotace; bohužel, jen Sdružení ochrany spotřebitele dostává na krytí provozních nákladů ročně dotaci 11 milionů).

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Daňová konkurence ve Švýcarsku dále blahodárně působí ve prospěch občanů. Jak jsme informovali v LF prosinec 2007, kanton Obwalden schválil v referendu 16. 12. 2007 poměrem 90:10 jednoduchou nízkou rovnou daň. Nyní následuje Uri, německy mluvící kanton s 35 tisíci obyvateli. Platná kantonální sazba daně z příjmu je 7,2 % po odečtu odečitatelných položek na…

Petice výrobců svíček, voskovic, lamp, svícnů, luceren, kratiknotů a zhášedel, dále pak výrobců loje, oleje, pryskyřice, alkoholu a obecně všeho, co se týká osvětlení. Vážení poslanci, Jste na dobré cestě. Abstraktní teorie odmítáte a o hojnost a nízké ceny se příliš nestaráte. Na srdci vám leží zejména dobro výrobců. Chcete je osvobodit od konkurence ze…

V posledním regulačním postřehu jsem naznačoval, jakým směrem se zřejmě bude ubírat diskuse o budoucí podobě finančního sektoru. Právě tak se také děje. Proto si znovu a znovu opakuji mantru, že reakce na finanční krizi by neměla být horší než krize sama. A to zejména tehdy, když často nevěřícně kroutím hlavou nad nápady, které se…

Evropská komise 14. 11. 2008 vydala nařízení č. 1130/2008, kterým zavedla 66% dovozní cla na dovoz svíček z Číny. Vyslyšela tak stížnost evropských výrobců svíček, jmenovitě firem Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB a SER Wax Industry and Vollmar GmbH. Předmětem stížnosti požadující zavedení mimořádných…