Vážené poslankyně, vážení poslanci Jako zástupci svobodymilovné části občanské společnosti a neziskového sektoru si vás tímto dovolujeme vyzvat k odmítnutí návrhu tzv. antidiskriminačního zákona. Máme za to, že lidská práva a svobody občanů České republiky jsou již nyní plně a dostatečně zaručeny Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a není třeba je…

Na titulní straně časopisu Osmička (vydávaného úředníky apolitiky Prahy 8 za peníze daňových poplatníků!) mě do očí uhodil projekt obrovského aquaparku, který má vzniknout v areálu Šutka, známém místními obyvateli jako veliký chátrající veřejný objekt. Starosta Prahy 8 Josef Nosek (za ODS), ve svém úvodníku říká, že Praha 8 trpí „nedostatkem koupališť“ a že se…

Forma státu: Čínské území se zvláštním statutem. Velká Británie měla Hongkong pronajatý od Číny od roku 1898 na 99 let, před deseti lety jej předala pod čínskou správu. Na základě předávací smlouvy ponechá Čína Hongkongu samostatnost ve vnitřních záležitostech minimálně do roku 2047. Legislativu určuje 60členný parlament, který je z poloviny volen obyvateli nad 18…