Státní zřízení: Britské zámořské území. Hlavou státu je britská královna, legislativu určuje 9 členný parlament volený poměrným systémem na 3 roky. Rozloha: 34,6 km2 (leží mezi Austrálií a Novým Zélandem) Populace: 1828 (populaci Norfolku tvoří potomci vzbouřenců z Bounty a polynéských žen) HDP na hlavu: 42 000 USD (o 70% vyšší než v Austrálii) Míra…

Internet se vyvíjel v uplynulých desetiletích s minimem vládních zásahů. Základní správa internetu spočívá v rukou soukromoprávních společností, americká vláda má právo dozoru, její reálný regulatorní vstup je ale minimální. Není proto náhodou, že – díky tomuto blahodárnému zanedbání vládní regulace – internet prosperuje a z akademické kuriozity se vyvinul v hybnou sílu světové ekonomiky…

Podstatou suverénního – nezávislého – státu je schopnost vytvářet legislativu a schopnost uhájit území, na kterém tuto legislativu dokáže vynucovat. Symbolem státnosti bývá vlajka a hymna. Existují ale také zástupné symboly jako např. mezinárodní poznávací značka aut a nově – internetové domény. Tyto zástupné symboly jsou často používány i lidmi v regionech, které nejsou suverénním…

Tentokrát bude regulační postřeh zcela v osobním duchu a bude vycházet z přímé autorovy zkušenosti. V loňském roce jsem absolvoval mimořádný zážitek – jednoduché povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti. Šlo o nemovitost v Praze a jako pilný čtenář novin jsem samozřejmě věděl, že těžko mohu počítat s tím, že záležitost bude vyřízena ve lhůtě,…

Sleduji se zvláštním zaujetím rostoucí oblibu slova „dotace”, které Všeobecná encyklopedie (Nakladatelský dům OP, Praha, 1996) definuje jako „formu poskytnutí určitého množství finančních prostředků, nejčastěji ze státního rozpočtu”. V poslední době jako by se s dotacemi roztrhnul pytel. Kdo nedotuje, tedy spíše o dotace nežádá, jako by nežil. Když poslanci ve sněmovně každoročně „porcují medvěda”,…