Nobelova cena patří mezi nejprestižnější ocenění na poli chemie, fyziky, lékařství, literatury a ekonomie. Uděluje se rovněž cena za příspěvek k bratrství mezi národy – Nobelova cena míru. Jak jde dohromady Nobelova cena s principy laissez faire, nezasahování státu do života lidí? V první části článku připomeneme poslední vůli Alfreda Nobela; ve druhé části popíšeme…

Následující úvaha o Nobelově ceně míru nezapadá do pravidelné rubriky „regulační postřehy”, protože její udělení regulací ve smyslu zmíněné rubriky opravdu není. A to bez ohledu na to, že není udělována „zcela soukromou, na státu nezávislou nadací”, jak nesprávně tvrdí mnozí nevzdělaní čeští žurnalisté, ale bytostně politickou komisí volenou na základě aktuálního rozložení stranických sil…

Forma státu: Čínské území se zvláštním statutem. Někdejší Portugalská kolonie přešla na základě dohody mezi Portugalskem a Čínou pod čínskou správu v roce 1999. Na základě hesla „jedna vlast, dva systémy“ se Čína zavázala ponechat na Macau minimálně po 50 let kapitalismus a svobodu rozhodování o všech vnitřních záležitostech, podobně jako v případě Hongkongu. O…

Status
Rozpočet 2 000 000 000
Počet zaměstnanců 2067

Verdikt

Úřad lze zrušit bez náhrady. Daňoví poplatníci by ušetřili dvě miliardy ročně. 2067 úředníků by mohlo jít pracovat do soukromého sektoru. Majetek úřadu v účetní hodnotě 22 miliard by měl být rozprodán v dražbě.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.

Touha některých lidí mít na každou lidskou činnost či situaci striktně nalajnovaný zákon mne vždy znovu trápí. Takovou touhou je v mých očích i vymýšlení zákonné normy pro euthanasii. Obecně se používá slovo euthanasie, které na první pohled slova smrt a zabití nepřipomíná. Já ale budu slova smrt a zabití v tomto textu používat. To…