Ten zvláštní sled scén vídáme čím dál častěji. V prvním dějství proudy šampaňského, davy fotografů a veřejné uznání – to když daný sportovec velkolepě zvítězí. Druhé dějství, pokud k němu dojde, bývá však totální negací toho prvního. To když se ukáže, že k vítězství dopomohl či dokonce opakovaně pomáhal doping, zakázaný podpůrný prostředek. Pak nastává…

Běžně čteme či slýcháme katastrofické zprávy typu že „když bude pokračovat trend X, bude výsledkem katastrofa“. Předmětem může být prakticky cokoliv a konstrukce příběhu bude vždy stejná. Základem těchto černých vizí je, že se vezme současný trend a extrapoluje se do budoucnosti. Závěr pak obvykle zní: Čeká nás katastrofa! Pokud samozřejmě nezměníme naše chování dle…

Vrcholní představitelé 27 členských států EU podepsali 13.12. pod vlajkou EU a za zvuků hymny EU Lisabonskou smlouvu, která se od předtím zavržené euroústavy liší především v tom, že v ní není zmíněna vlajka EU a hymna EU. Z lisabonského ceremoniálu se politici přesunuli do Bruselu na zasedání Rady EU, kde konstatovali: „Lisabonská smlouva poskytuje…

Status
Rozpočet 105 000 000
Počet zaměstnanců 215

Verdikt

Úřad by měl být zrušen bez náhrady, a to včetně všech dotačních programů. 105 milionů korun by mělo zůstat v kapsách daňových poplatníků, zbylo by jim tak více peněz třeba na zateplování domů a neutopilo by se zbytečně 46 milionů v kapsách byrokratů.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.