Před francouzskými vysokými daněmi utíká stále více Francouzů. Útočištěm se pro ně stávají francouzsky mluvící kantony Švýcarské konfederace (blíže o Švýcarském daňovém systému LF – leden 2006). Nejnověji oznámil odchod do Švýcarska francouzský poprockový zpěvák Johnny Hallyday „Když reformují dědickou daň a daň z majetku, vrátím se.“ [The Economist 6.1.2007]. Přední francouzský politik za Socialistickou…

„Srovnejme si dvě americké země. Jedna je bohatá na přírodní zdroje a žijí v ní převážně potomci evropských přistěhovalců. Druhá prakticky žádné přírodní zdroje nemá a žijí v ní převážně potomci černošských otroků. Která země je bohatší?“ (odpověď najdete v článku Carlos Ball: Proč jsou Bermudy bohatší než Venezuela?, LF červen 2004) Státní zřízení: Britské zámořské…

Co je daňový ráj? (v angličtině tax haven – „daňové útočiště“, pozn. překl.) A proč existence daňových rájů vyvolává mezinárodní spory? Daňový ráj je jakákoliv jurisdikce kdekoliv na světě, která nabízí výhodné daňové podmínky a necítí sebemenší povinnost pomáhat jiným zemím s vymáháním jejich daní, pokud jsou občané těchto jiných zemí přilákáni výhodným daňovým režimem….

Dovolte tentokrát abstraktnější úvahu. Jsou-li domácí zákonodárci pravidelně za něco svými voliči peskováni, je to vedle imunity nejčastěji „nedokonalost“ jejich práce, tedy „nedokonalost zákonů“ a právního řádu obecně. Zákony jsou dle převažujícího mínění publika „děravé“, jsou v nich „mezery“, jejich výklad je „nejednoznačný“ a navíc se „neustále novelizují“, přičemž ani další a další novelizace nepřinášejí očekávanou „dokonalost“ právního řádu. Dokonalostí zákonů…

Status
Rozpočet 228 000 000
Počet zaměstnanců 530

Verdikt

Zrušit je třeba nejen Státní úřad inspekce práce, ale i celý zákoník práce. Zrušení úřadu by znamenalo jednorázový privatizační výnos (účetní hodnota majetku úřadu je 290 milionů, nemovitosti u pražského Václavského náměstí a v dalších městech by mohly vynést i více). Roční úspora běžných nákladů by činila 228 milionů.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.