Forma státu: Britské zámořské území. Legislativu určuje 18členný jednokomorový parlament, 15 zastupitelů je voleno a 3 jsou jmenováni guvernérem, kterého jmenuje britská královna. Populace: 45 436 Rozloha: 264 km2 (v Karibiku) HDP na osobu: 42 000 USD Nezaměstnanost: 2,6% Inflace: 1,2% (měna: Kajmanský dolar) Míra přerozdělování: Vláda přerozděluje 15% HDP Daně: Od roku 1985, kdy…

V procesu globalizace letos nastává významný zlom, Evropská unie totiž založila „Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci“, který má ročně přerozdělovat půl miliardy eur. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1927/2006 tak „Společenství ukáže svou solidaritu s pracovníky, kteří ztratili své zaměstnání z důvodu změn ve struktuře světového obchodu“. Nařízení ve svém úvodu deklaruje,…

Během krátké doby se již podruhé nechávám při psaní regulačního postřehu inspirovat děním v Rakousku. Zřejmě to není náhoda, že mnohé tamní události mají co říci i našinci. Světaznalí často tvrdí, že existuje-li vůbec cosi jako národní mentalita, pak ve středoevropském prostoru jsou si v tomto parametru nejblíže Češi a Rakušané, že jsou to de…

Status
Rozpočet 169 000 000
Počet zaměstnanců 126

Verdikt

Česká exportní banka by měla být zrušena, aby bylo zabráněno dalším ztrátám. 126 zaměstnanců se jistě snadno uplatní v soukromém bankovním sektoru, daňoví poplatníci ušetří desítky milionů ročně a stát přestane nesmyslně podporovat ztrátový export.

Pro další informace o hospodaření, činnosti a hodnocení zobrazte celý článek.