Nejzákladnějším principem ekonomické vědy je zákon poptávky, který říká, že čím větší je náklad nějakého chování, tím méně bude takového chování mezi lidmi, a na druhé straně, čím méně nákladné dané chování je, tím více ho bude. Zákon poptávky se vztahuje na jakékoliv lidské chování a já jej v tomto článku budu aplikovat na – antikuřácké chování. Nedivte se, že pomineme…

Za komunismu vařil pivo jen jeden subjekt – stát. Centrální plánovač rozhodoval o tom, který státní pivovar dostane dotace na investice a který ne. Ceny piva byly centrálně stanovené. Důsledkem bylo, že dobrých piv byl na trhu nedostatek. Konkurence, privatizace a otevření trhu po roce 1989 přineslo změnu. Pivovary si začaly konkurovat cenou i kvalitou, spotřebitelé se stali pány a…

Některé věci opravdu nejsem s to pochopit. Jednou z nich je tzv. „státní maturita“. Předpokládal jsem, že důkladnější polemika o ní se rozproudí alespoň poté, co riziko jejího brzkého zavedení přimělo několik tisíc středoškoláků vyjít jednoho pátečního dopoledne do pražských ulic a hlučně proti tomuto vynálezu demonstrovat před ministerstvem školství. Mýlil jsem se, vše skončilo jaksi do ztracena. Ministryně…